Home

Brungul stubbemusserong

  Tricholomopsis decora
 
Foto Kristin Vigander Sørmarka september 2006 Foto Kristin Vigander Sørmarka september 2006 Foto Norman Hagen TE Stavnes august 2009
Bestemt etter bilder av Kristin Vigander
  DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.
  Uspiselig
Familie Musserongfamilien
Farge Gul
Størrelse 4-9 cm bred, 5-8 cm høy
Hatt Hvelvet til utbredt med lenge innbøyd kant. Den kan være noe skjev. Hattoverflaten er tørr og kan ha små, spisse, olivenbrune til brunsvarte skjell på gul bunn. Midtpartiet på hatten er som regel mørkest.
Underside Skivene er gule og utrandete.
Sporer  
Stilk Stilken er bøyd og gul, som ung noe småskjellet.
Kjøtt Gulhvitt og seigt. Mild lukt og smak.
Voksested Enkeltvis eller noen få sammen, på stubber av bartrær, særlig gran. Relativt vanlig i hele landet
Tid sommer og høst
Andre som ligner rød stubbemusserong