Home

Bukettklubbe

Metatrichia vesparia
 
Foto Kristin Vigander Ramsåsen kjuketur mai 2014

Foto Kristin Vigander Ramsåsen kjuketur mai 2014 
DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.
Familie
Trichiaceae
Farge 
Størrelse 
Hatt  
Underside 
Sporer 
Stilk
Kjøtt  
Voksested 
Tid