Home

Bymunkehatt

  Melanoleuca polioleuca
Foto Kristin Vigander Furulund, i rabatt langs Bærumsveien oktober 2006. Bestemt av Øyvind Weholt Foto Kristin Vigander Furulund, i rabatt langs Bærumsveien oktober 2006 Foto Kristin Vigander Furulund, i rabatt langs Bærumsveien oktober 2006
  DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.
  Uspiselig
Farge Mørk gråbrun
Størrelse 4-7 cm red, 3-8 cm høy
Hatt Fettet, glatt, mørkt gråbrun hattoverflate. Puklet hatt
Underside Skivene utrandet med tann, smale hvite til lysegrå skiver
Sporer Sporepulver meget lys kremfarget
Stilk Stilk fibret på langs
Fot Stilkbasis noe oppsvulmet
Kjøtt Hvitt kjøtt, anløper sterkt brunt fra stilkbasis og oppover
Voksested I store mengder på jord i hager, parker eller langs skogsveier. I lavlandet i Akershus og Østfold
Tid Høst
Andre som ligner Svarthvit munkehatt ble tidligere regnet som samme art, men er n å ansett som en egen, sjelden art som vokser med furu.
 
Foto Kristin Vigander Furulund, i rabatt langs Bærumsveien oktober 2006