Home

Begerfingersopp

Artomyces pyxidatus
Foto Kristin Vigander Håøya september 2006 Foto Kristin Vigander Håøya september 2006 Foto Kristin Vigander Håøya september 2006
DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.
Relativt sjelden. RØDLISTET
Familie Hericiales - Clavicoronaceae
Farge Gråhvite - grågule
Størrelse 5-15 cm høye
Korall- eller kandelaberaktig forgrenet. Grentoppene er begeraktig utvidet. Fra begrenes kant går nye grener ut, og forgreningene kan gjentas i flere nivåer.
Sporer
Stilk
Kjøtt Kjøtt gråhvitt og temmelig seigt. Mild lukt og smak
Voksested Vokser på råtne, liggende stokker, helst osp. Relativt sjelden, rødlistet
Tid
 
 
Foto Tove Hafnor Dahl september 2009 Foto Kristin Vigander TE september 2011