Home

Gul småfingersopp

Clavinulopsis corniculata (Clavaria corniculata)
Meadow coral
Foto Kristin Vigander Løkkeåsen august 2008
Bestemt av Tove Hafnor Dahl (etter bilder)
Foto Kristin Vigander Løkkeåsen august 2008
Bestemt av Tove Hafnor Dahl (etter bilder)
Foto Kristin Vigander Skien september 2005
DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.
Familie Cantharellales - Clavariaceae
Farge svovelgul - oransje - lærfarget
Størrelse 2-9 cm høy, 0.5-2 cm bred
Geviraktige grener
Sporer Hvite sporer dannes på overflaten
Stilk
Kjøtt Kjøttet er mørkt, tynt, skjørt. Lukter melaktig
Voksested Moserik ugjødslet gressmark, ikke sjelden
Tid