Home

Gul småkøllesopp

Clavinulopsis helvola

Yellow club

 

Foto Kristin Vigander Løkkeåsen august 2008
Foto Kristin Vigander Løkkeåsen august 2008
Foto Kristin Vigander Løkkeåsen august 2008
DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.
Familie Cantharellales - Clavariaceae
Farge Gullgule eller rødgule
Størrelse 3-7 cm høye, 2-6 mm brede
Ugrenet, sylindrisk eller tilflatet
Sporer  
Stilk
Kjøtt  
Voksested Blant gress og moser i skog og beitemark, vanlig
Tid Høst