Home

Ramaria obtusissima

Ramaria obtusissima
Foto Kristin Vigander Håøya september 2006 Foto Kristin Vigander Håøya september 2006 Foto Kristin Vigander Håøya september 2006
DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.
Familie Gomphales - gomphaceae
Farge
Størrelse
Sporer
Stilk
Kjøtt
Voksested
Tid