Home

Finskjellet musserong

Tricholoma imbricatum
Matt knight
Foto Kristin Vigander TE sept 2008 Foto Kristin Vigander TE sept 2008 Foto Kristin Vigander TE sept 2008
DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.
Spiselig
Familie Musserongfamilien
Farge Mørkt rødbrun- mørk brun
Størrelse 7-12 cm
Hatt Hvelvet-utbredt, svak pukkel, lenge innrullet kant.Ferskenmatt eller finskjellet. Kanten er lysere og mykt finhåret
Underside Tette-utrandete skiver, først hvite-fløtehvite, senere brunflekket
Sporer
Stilk 8-12 cm høy, fast, ofte klubbeformet utvidet mot basis. Øverst fint hvitpudret, nedover bruntonet og trådet
Kjøtt Hvitt kjøtt, men blir langsomt rødbrunt ved overskjæring. Melaktig lukt, mild smak
Voksested Barskog, særlig furuskog. ganske vanlig i hele landet
Tid Høst