Home

Fiolgubbe

Gomphus clavatus
Pig's ears
Foto Kristin Vigander Stavnes september 2008 Foto Kristin Vigander Stavnes september 2008 Foto Kristin Stavnes Vigander september 2008
DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.

Sjelden og rødlistet

Familie Gomphaceae
Farge Brungul med grå eller lilla toner
Størrelse 4-10 cm høye, 5-10 cm brede fruktlegemer
Fruktlegemer Koniske eller bredt pluggelignende med skålformet eller grunt traktformet hatt. Hattkanten rynket eller ujevnt bølget
Underside Utsiden er mer eller mindre varmt fiolett, rynket eller nettformet mønstret av gaffeldelte ribber som løper ned mot basis
Sporer Gulaktige sporer
Stilk  
Kjøtt Hvitt, seigt og kompakt. Mild lukt og smak. Spiselig og god
Voksested Eldre moserik granskog, på kalkrik, leirholdig jord
Tid Høst