Home

Flat begersopp

Peziza repanda
   
Foto Norman Hagen TE Kragerø Stavnes august 2008
Bestemt av Tove Hafnor Dahl og Kåre Homble
   
DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.
Informasjon
Informasjon
Farge Hymeniet er gulbrunt til nøttebrunt, utsiden er blekere
Størrelse Fruktlegemet 3-10 cm bredt
Fruktlegeme Uregelmessig, grunt skålformet - hymeniet er glatt, utsiden er finkornet, kanten er noe tannet
Sporer
Stilk  
Fot
Voksested På morken løvved i løv- og blandingsskog
Tid Sommer og høst, ganske vanlig i store deler av landet
Andre som ligner Kjellerbegersopp