Home

Flatklokkehatt

Galerina marginata
Foto Kristin Vigander Snarøya desember 2006 Foto Kristin Vigander AK Lysakerelva oktober 2009 Foto Kristin Vigander Skien september 2005
DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.

Meget giftig

Farge Varmt brun
Størrelse 1-5 cm bred hatt, 3-7 cm høy stilk
Hatt Hatten er bredt puklet med bølget og stripet kant
Underside Skivene er middels tette, smale og tilvokste til noe nedløpende. Rustbrune til lysegrå skiver
Sporer Rustbrunt
Stilk Stilken har ring høyt oppe, og er fibret under ringen.
Kjøtt
Voksested Mest på død ved, stubber o.l. av bartrær, vanlig på bark- og flislagte lysløyper. Hele landet.
Tid Sommer-tidlig vinter
Andre som ligner Stubbeskjellsopp
Foto Kristin Vigander AK Lysakerelva oktober 2009 Foto Norman Hagen Foto Kristin Vigander Snarøya desember 2006