Home

Flekket flathatt

Rhodocollybia maculata (Collybia maculata)
Foto Kristin Vigander AK Løkkeåsen september 2009 Foto Kristin Vigander AK Løkkeåsen september 2009 Foto Kristin Vigander AK Løkkeåsen september 2009
DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.
Uspiselig
Farge Hvit-fløtehvit , uregelmessig rødbrunt flekket
Størrelse 4-10 cm bred
Hatt Tørr, matt overflate, ofte buklete.
Underside Skiver frie, meget tette, hvite-fløtehvite
Sporer Fløtehvitt eller svakt rosatonet sporepulver
Stilk 6-10 cm høy, rotlik forlenget
Kjøtt
Voksested Furuskog eller med bøk. Mine ble funnet i kalkrik blandingsskog. En god del gran, og mange forskjellige løvtrær, men ikke bøk.
Tid Høst
Andre som ligner