< Grå fluesopp
Home

Grå fluesopp

  Amanita excelsa
Foto Kristin Vigander Enebakk sept 06 Foto Kristin Vigander Enebakk sept 06 Foto Kristin Vigander Åmottjern Asker juli 2022
  DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.
  Grå fluesopp har ingen matverdi
Farge Mørk grå til brungrå
Størrelse 7-14 cm bred, 7-15 cm høy
Hatt Først halvkuleformet, senere hvelvet til utbredt. Tett overstrødd med gråhvite eller grå hyllerester
Skiver Skiver hvite, tette og tynne.
Sporer Hvitaktige
Kjøtt Kjøttet er hvitt, svakt reddikaktig lukt, mild smak
Stilk Stilk 2-3 cm tykk, øverst hvit til gråhvit med tette striper på langs som går over i en hengende ring. Nedenfor ringen er stilken mørk grå til gråbrunt tverrvatret.
Fot Stilkbasis er løkaktig utvidet og prydet med flere skjellkranser.
Voksested Bar- og løvskog. Mindre vanlig nord til Hordaland
Tid Sommer-høst
Forvekslingsarter Panterfluesopp, Rødnende fluesopp anløper rosa, men er ellers svært lik
 
 
Foto Kristin Vigander Åmottjern Asker juli 2022 Grå fluesopp har tydelige striper på ringen