Home

Gul fluesopp

Amanita citrina
Foto Kristin Vigander Håøya Telemark sept 06 Foto Kristin Vigander Håøya Telemark sept 06 Foto Kristin Vigander Håøya Telemark sept 06
DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.
Gul fluesopp er uspiselig, men neppe giftig
Farge Hvitgul, grønngul eller helt hvit
Størrelse 6-10 cm bred
Hatt Først halvkuleformet, senere hvelvet til utbredt. Klebrig i fuktig vær, som regel kledd med gulhvite hyllerester.
Skiver Skiver hvite og tette.
Sporer Hvitaktige
Kjøtt Kjøttet er hvitt, svakt reddikaktig lukt, mild smak
Stilk Stilk 7-12 cm høy. Stor hengende ring høyt oppe på stilken. Sylindrisk, hul, hvit til gul stilk
Fot Stilkknoll med tydelig kant.
Voksested Mykorrhiza med løv- og bartrær, ofte sur grunn
Tid Sensommer-høst
Forvekslingsarter
 
Foto Kristin Vigander oktober 2004 Foto Kristin Vigander oktober 2004