Home

Sonet kamfluesopp

Amanita battarrae
Foto Kristin Vigander BU Ringerike Borgenmoen
Funnet av gruppe 10 på sopptreffet
Foto Kristin Vigander BU Ringerike Borgenmoen
Funnet av gruppe 10 på sopptreffet
Foto Kristin Vigander BU Ringerike Borgenmoen
Funnet av gruppe 10 på sopptreffet
DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.

De ringløse fluesoppene er spiselige etter forvelling, men det advares mot forveksling

Farge Gråbrun-grågul med mørkere midtparti og en mørk sone langs kanten.
Størrelse 6-12 cm bred
Hatt Først klokkeformet, senere hvelvet med lav pukkel. Glatt overflate, tydelig furet langs kanten.
Skiver Hvite, gjerne med mørk egg
Sporer Hvite, glatte, kulerunde
Stilk 8-14 cm høy, hvit til gråhvit eller grågul
Fot Velutviklet slire som etterhvert blir rustflekket
Voksested Kalkrik barskog, ikke vanlig
Tid Høst
Andre som ligner Andre fluesopper som har mistet ringen