Home

Fnokkskjellsopp

Pholiota tuberculosa
Foto Kristin Vigander Dammane oktober 2007, på bjørk Foto Kristin Vigander Dammane oktober 2007 Foto Kristin Vigander Dammane oktober 2007
DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.
Farge Svovelgul til branngul
Størrelse 1-4 cm bred
Hatt Hvelvet til utbredt, med små tiltrykte, mørkere skjell
Skiver Tette, først blekgule, senere rustbrune
Sporer Brunt sporepulver, nyreformete sporer
Stilk 2-5 cm høy, ofte bøyd
Kjøtt Svak lukt, bitter smak
Fot
Voksested Mindre vanlig, funnet i store deler av landet. Voker på morken løvved, gjerne bjørk
Tid Høsten
Andre som ligner
Foto Kristin Vigander Dammane oktober 2007 Foto Kristin Vigander Dammane oktober 2007 Foto Kristin Vigander BU Bremseåsen aug 2008

Foto Kristin Vigander BU Bremseåsen aug 2008