Home

Franskbrødsopp

Albatrellus confluens
Foto Kristin Vigander Aremark september 2005 Foto Kristin Vigander Aremark september 2005 Foto Norman Hagen TE Stavnes - gammel gran/blandingsskog aug 2009
DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.
Farge Hvitgul til rødgul, soppen minner om nystekt brød
Størrelse 5-15 cm brede 'hatter'
Hatt Vanligvis sammenvokste, ujevnt bølgete
Underside Porelaget er hvitt og nedløpende
Sporer
Stilk Kort og hvit eller lys rødgul, ofte foent med andre stilker via en felles stilkbasis
Kjøtt Hvitt kjøtt, svak lukt, mild smak, - noe besk smak hos eldre eksemplarer
Voksested Vanlig i moserik barskog på Østlandet
Tid
Andre som ligner Fåresopp