Home

Furukonglehatt

Strobilurus stephanocystis

Pinecone cap

 
Foto Kristin Vigander BU Mølen (Hurum) juni 2015
Bestemt av Gro Gulden på stedet
Foto Kristin Vigander BU Mølen (Hurum) juni 2015
Bestemt av Gro Gulden på stedet
 
DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.
Familie Physalacriaceae
Farge  
Størrelse  
Hatt  
Skiver  
Sporer  
Stilk  
Fot
Voksested  
Tid  
Andre som ligner
Foto Norman Hagen Foto Norman Hagen Foto Kristin Vigander Lysakerelva november 2009