Home

Skjelljordtunge

  Geoglossum fallax
   
Foto Kristin Vigander Vindfjell august 2005    
  DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.
   
Farge  
Størrelse  
  Vi har minst 12 arter av Geoglossum, hvorav 5-6 ikke er sjeldne. De skilles mikroskopisk på sporestørrelser, antall septere i sporene og parafysenes utforming. Den siste karakteren er viktig artskjennetegn.
G. glabrum kan kjennes på at den er ganske tørr med septerte parafyser (tråder mellom sporesekkene) som har tydelige innsnevringer der de er septert, og celler som blir stadig breiere utover mot spissen, og med yttercella størst. Ellers er sporene 7-septerte (8-cellete), noe som er tilfelle hos flere arter.

   
Sporer  
Stilk  
Fot  
Voksested  
Tid  
Andre som ligner G. staerbeckii har parafyser uten stor og framtredende endecelle, og lengre og slankere asci med sporer som kan ha opptil 9 septere.