Home
Giftsjampinjong
  Agaricus xanthoderma
     
     
     
     
  DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.
   
Farge Hvit
Størrelse 5-13 cm bred, 5-10 cm h øy
Hatt Glatt hatt, gipshvit eller llysegrå mot midten. Ofte kantet med nesten vertikale sider og flat topp. Først kule- eller klokkeformet, senere hvelvet.
Skiver Frie og tettstilte skiver. Først gråhvite, senere grårosa, til slutt svarte.
Sporer Purpursvart
Stilk Hengende, dobbelt ring med skjell på undersiden.
Kjøtt Hud og kjøtt gulner, men gulfargen forsvinner i løpet av kort tid. De andre sjampinjongene som anløper gult, beholder gulfargen ! Lukten minner om blekk.
Fot Klubbeformet basis. Basis er gul ved gjennomskjæring på langs.
Voksested På jord eller i gress i parker, gravlunder. Oslo, Akershus. Sjelden, men i spredning.
Tid Sommer-høst
Forvekslingsarter Åkersjampinjong og snøballsjampinjong. Har god lukt av anis, og er spiselige.