Home

Grå blekksopp

  Coprinus atramentarius
Foto Kristin Vigander september 2006 Foto Norman Hagen 2005 Foto Norman Hagen 2005
  DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.
  Soppen inneholder antabus-stoffer, og forårsaker hjertebank og kvalme hvis den spises sammen med alkohol, til og med flere dager senere.
Farge Grå til gråbrun
Størrelse 3-7 cm bred, 5-12 cm høy
Hatt Soppen blekker seg sakte fra hattkanten. Grå til gråbrun hatt uten velumrester.
Underside Frie skiver som er ekstremt tette. Skivene har hvit egg.
Sporer Svarte
Stilk Ved stilkbasis hear soppen fine, rødbrune fibre.
Kjøtt  
Voksested Vokser i tette knipper i skog, parker og hager rundt løvtrestubber eller døende trær. Vanlig i hele landet
Tid Vår-høst
Andre som ligner