Home

Gråmusserong

Tricholoma portentosum
Foto Kristin Vigander september 2008 Foto Kristin Vigander september 2008 Foto Kristin Vigander september 2008
DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.
Familie Musserongfamilien
Farge Lys grå-grå, gråsvart
Størrelse 6-12 cm bred
Hatt Først klokkeformet med innbøyd kant, etterhvert hvelvet med pukkel. Radiære striper eller streker som minner om blyantstreker.
Underside Utrandete, hvite-gråhvite, ofte med gul tone
Sporer
Stilk 7-12 cm høy, tykk og fast. Hvit og glatt, kan ha et sitrongult skjær
Kjøtt Kjøtt fast og hvitt, sitrongult nærmest hattehuden. Duft og smak som nymalt mel.
Voksested I moserik barskog, men også løvkog
Tid Sen høst
Andre som ligner Gallemusserong, såpemusserong