Home

Granklubbesopp

Clavariadelphus truncatus
Foto Kristin Vigander AK Løkkeåsen august 2008 Foto Kristin Vigander AK Løkkeåsen august 2008 Foto Kristin Vigander AK Løkkeåsen august 2008
DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.
Spiselig, men ikke god
Farge Gul-grågul-brungul med fiolette innslag
Størrelse 10-15 cm høy
Fruktlegeme Enkle plugg- eller klubbeformete fruktlegemer, øverst avflatet, - smalner mot basis. Langsgående rynker eller groper løper ned langs hele fruktlegemet
Kjøtt Hvitt kjøtt, men blir brunrødt i bruddflater. Lukt mild, smak bitter eller noe besk.
Voksested Næringsrik barskog, helst gran
Tid Høst
Andre som ligner