Home

Tricholoma ilkkaii

Yellowing knight Tricholoma ilkkaii
Foto Kristin Vigander BU Ringerike Putten september 2013 Foto Kristin Vigander BU Ringerike Putten september 2013 Foto Kristin Vigander BU Ringerike Putten september 2013
DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.
Spiselig
  Grankransmusserong Tricholoma dulciolens har vist seg å være to arter... Dette er en nybeskrevet art, som ikke har fått norsk navn ennå.
Familie Tricholomataceae - musserongfamilien
Farge  
Størrelse  
Hatt  
Underside  
Sporer  
Stilk  
Kjøtt  
Voksested  
Tid