Home

Grønnfottrevlesopp

  Inocybe calamistrata
 
Foto Norman Hagen Skien september 2005 Foto Norman Hagen Skien september 2005 Foto Norman Hagen Skien september 2005
  DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.
 
Informasjon
Farge  
Størrelse  
Hatt  
Underside  
Sporer  
Stilk  
Kjøtt  
Voksested  
Tid  
Andre som ligner