Home

Gul trompetkantarell

Craterellus lutescens (Catharellus aurora (xanthopus))

Foto Kristin Vigander, Heggedal sept 2005 Foto Kristin Vigander, Heggedal sept. 2005 Foto Kristin Vigander, Brevik 2004
DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.
Behagelig lukt, soppen er god og ettertraktet som matsopp.
Farge Brun hatt, gul stilk
Størrelse Hele soppen er 7-10 cm høy. Hatten er 4-5 cm bred.
Hatt Innsiden av hatten er sotbrun til gulbrun med et innslag av grått, ofte småvortet eller småskjellet.
Skiver Klart oransjegul på undersiden. Ribbene og årene på hattens underside er ikke så tydelig markerte som hos vanlig kantarell.
Sporer
Stilk Stilken er hul, og det er ingen markert overgang mellom hatt og stilk.
Fot
Voksested Fuktige steder i moserik granskog, - ofte i myrkanter.Utbredt nord til de midtre deller av Skandinavia og Finland.
Tid August og september.
Andre som ligner Traktkantarell