Home

Gullgaffel

  Calocera viscosa
Calocera viscosa
Almindelig guldgaffel
Foto Kristin Vigander Herre (Bamble) august 2009 Foto Kristin Vigander Herre (Bamble) august 2009 Foto Anita Mechlenborg Bøylefoss Froland 2005
  DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.
Farge Sterkt orange
Størrelse 3-10 cm høy. 0.5-4 cm bred
  Seigt gummiaktig kjøtt.
Sporer Hvite
Voksested På råtten barved. Vanlig i Sør- og MidtNorge.
Tid Høst-vinter
Andre som ligner Dverggaffel, grandverggaffel, hagtornrust
 
Foto Norman Hagen 2005.
Meget usikker bestemmelse - dette kan være meget ung evt. meget gammel gullgaffel - men kan også være en helt annen art.
  Foto Anita Mechlenborg, Arendal