Home

Gulnende jordmusserong

Yellowing knight Tricholoma scalpturatum
 
Foto Kristin Vigander september AK Bekkestua 2010
Bestemt av Øyvind Weholt etter bilder (usikker artsbestemmelse, se nederst)
Foto Kristin Vigander AK Bekkestua september 2010
Bestemt av Øyvind Weholt etter bilder
 
DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.
Spiselig
Familie Tricholomataceae - musserongfamilien
Farge Gråbrunt eller grågult skjellet på lys grå eller hvit bunn
Størrelse 3-6 cm bred
Hatt Først nesten klokkeformet, deretter hvelvet med lav pukkel
Underside Skiver hvite, utrandet, ganske tette. Blir etterhvert gulflekket
Sporer Hvitt sporepulver
Stilk 3-6 cm høy, 0,5-1 cm tykk, hvitaktig med noe fibre på langs.
Kjøtt Hvitt kjøtt, mild melaktig lukt og smak.
Voksested Kalkrike løvskoger, lunder eller parker. Ofte i store grupper. Relativt sjelden.
Tid Høst
   
 

Kommentar fra Gro Gulden:
Da jeg i sin tid arbeidet med musserongene kalte jeg alt for T. scalpturatum, men i den nye Funga Nordica har også T. argyraceum kommet med som en selvstendig art.
Forskjellen på dem ligger bl.a. i sporene, hvor T. scalpturatum har bredere sporer, og i mengden av velum/cortina/slør hvor det er mest hos T. argyraceum. På dine bilder ser jeg i nedre del av stilken noe jeg tyder som rester av slør (eller egentlig tynn hud som i tidlige stadier har omgitt hele soppen). Av de to artene synes T. argyraceum å være den som har mest (eller regelmessig har) gulnende skiver.
Alt i alt får dette meg til å tro at det kanskje er T. argyraceum - og ikke T. scalpturatum - du har funnet. Men jeg er ikke sikker. Best ville det vært å ha et belegg.

Jeg hadde jo glemt å gi Gro informasjon om at jeg hadde lagt soppen til tørk i ovnen, og at den ble sterkt gul...