Home
Gul småfingersopp
  Clavulina corniculata
Foto Kristin Vigander Skien september 2005 Foto Kristin Vigander Skien september 2005 Foto Kristin Vigander Skien september 2005
  DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.
   
Farge  
Størrelse  
   
   
Sporer  
   
   
Voksested  
Tid  
Andre som ligner