Home

Svart begermorkel

Helvella corium

Foto Kristin Vigander NT Lierne juni 2011
Bestemt (mikroskopert) av Øyvind Weholt

Foto Kristin Vigander NT Lierne juni 2011
Bestemt av Øyvind Weholt
Foto Kristin Vigander NT Lierne juni 2011
Bestemt av Øyvind Weholt
DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.
  Uspiselig
FamilieHøstmorkelfamilien
FargeSvart
Størrelse 2.4 cm bred
Hatt Ovalt skålformet. Innsiden (hymeniet) er sotsvart og glatt. Utsiden er svart - gråsvart, lodden. Kanten er hvithåret og kornet.
Stilk 0,5-2 cm høy, 0,2-0,5 cm tykk, svart, året og lodden.
Kjøtt 
Voksested Naken, kalkrik, sandig jord. I store deler av landet. Sjelden.
Tid Vår til høst
Andre som ligner