Home

Hjulblekksopp

Coprinus plicatilis
Foto Kristin Vigander TE Kragerø juni 2011 Foto Kristin Vigander TE Kragerø juni 2011 Foto Kristin Vigander TE Kragerø juni 2011

 

DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.
Farge  
Størrelse  
Hatt  
Underside  
Sporer  
Stilk  
Fot
Kjøtt  
Voksested  
Tid  
Andre som ligner  
 
   
Foto Kristin Vigander TE Kragerø juni 2011