Home

Inocybe obsoleta

Inocybe obsoleta
Foto Kristin Vigander AK Bærum Lysakerelva september 2006
Bestemt av Øyvind Weholt etter bilder
Foto Kristin Vigander AK Bærum Lysakerelva september 2006 Foto Kristin Vigander AK Bærum Lysakerelva september 2006
DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.

Uspiselig

Farge Blek gråbrun
Størrelse 3-5 cm bred
Hatt Konisk til klokkeformet, radiært trådet, av og til med lyse hyllerester mot kanten
Underside Grå til gråbrune skiver
Sporer Brunlig sporepulver
Stilk 5-7 cm høy, hvit til gråhvit
Kjøtt Ubetydelig lukt og smak
Voksested Løvskog og parker, mindre vanlig
Tid Høst
Andre som ligner