Home

Ekte kantarell

  Catharellus cibarius
 

Foto Kristin Vigander, Sollihøgda september 05   Foto Kristin Vigander ØF Aremark september 2005
  DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.
  God matsopp. Behagelig lukt.
Registrerte funn
Familie Cantharellaceae
Farge Gul
Størrelse Opptil 10 cm bred
Hatt Hvelvet som ung, innen kort tid mer eller mindre traktformet eller uregelmessig bølget, gul, ofte opptil 10 cm bred, en sjelden gang enda større.
Underside Undersidens ribber er gaffelgrenet og ofte forgrenet med hverandre med tversgående årer. De løper langt ned på foten.
Sporer  
Stilk Mest tilspisset mot basis, med samme farge som hatten eller lysere.
Fot  
Voksested Løv og barskog, rikeligst under løvtrær som bjørk, eik og bøk.
Tid Rundt midtsommer til sent på høsten.
Andre som ligner Falsk kantarell