Home

Beltekjuke

  Trametes ochracea

Bæltet læderporesvamp

Zonticka

Foto Kristin Vigander Fossum 4.mai 2006
Bestemt av Tove H. Dahl
Foto Kristin Vigander Fossum 4.mai 2006 Foto Kristin Vigander Håøya september 2006
DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.


Familie Coriolaceae
Farge gråhvit - rødbrun
Størrelse 3-6 cm brede, 3-10 mm tykke
Hatt Oversiden er fint fløyelslodden og sonet fra gråhvit til lys rødbrun.
Underside Hvitt til gulhvitt eller gråhvitt porelag. Kantete porer.
Sporer 5-7 x 2-3 , hyaline, glatte og ellipsoide
Stilk
Kjøtt Seigt hvitt kjøtt
Voksested
Tid Vanlig, vokser fra høst til vår på døde stammer og stubber av løvtrær
Foto Kristin Vigander januar 2009 Foto Kristin Vigander januar 2009 Foto Kristin Vigander BU Skoger september 2008