Home

Bjørkemusling

Lenzites betulina
Foto Kristin Vigander Semsvannet oktober 2006 på død bjerk
Bekreftet av Tove H. Dahl
Foto Kristin Vigander Semsvannet oktober 2006 Foto Kristin Vigander Semsvannet oktober 2006
DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.
Familie Coriolaceae
Farge sonet i gråhvitt, grågult eller lys brunt, ofte grønnfarget av alger.
Størrelse 3-8 cm bred, 1-1.5 cm tykk
Hatt Oversiden er lodden
Underside Tynne, gråhvite til gråbrune skiver.
Kjøtt Kjøttet er lyst og seigt
Voksested Vokser på forskjellige løvtrær, helst osp og bjørk, sjelden gran
Tid Relativt vanlig, nord til Steinkjer
 
Foto Kristin Vigander desember 2008 Foto Kristin Vigander desember 2008