Home

Blodkjuke

Gloeoporus taxicola
Foto Tove Hafnor Dahl Foto Tove Hafnor Dahl Foto Tove Hafnor Dahl
DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.

Informasjon
Informasjon

Familie Corticicales - Barksoppordenen
Farge
Størrelse
Hatt Fruktkropper resupinate, utbredd
Underside Porer som unge gulrøde, eldre svartrøde, kantete, 2-4 pr mm
Sporer
Stilk
Kjøtt
Voksested