Home

Bøkekjuke

Trametes gibbosa

Lumpy bracket

Puklet lædersporesvamp

Foto Kristin Vigander København på død bøk
Bestemt av Christian Lange
Foto Kristin Vigander København Foto Kristin Vigander København
DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.

Informasjon
Informasjon

Familie Coriolaceae
Farge Hvit til gråhvit, ofte grønnfarget av alger
Størrelse 10-20 cm brede, 2-4 cm tykke
Hatt Konsollformet fruktlegeme, halvsirkelformet, lodden og sonet
Underside Hvitt til gulhvitt porelag. Avlange porer.
Sporer
Stilk
Kjøtt Hvitt, korkaktig, svakt syrlig lukt. Uspiselig
Voksested Døde stammer og stubber av bøk
Tid Sjelden (ikke lenger rødlistet), funn i Akershus, Vest-Agder, Vestfold og Østfold