Home

Eikegreinkjuke

Haploporus tuberculosa
Foto Kristin Vigander Drangedal oktober 2019 Foto Kristin Vigander Drangedal oktober 2019 Foto Kristin Vigander Drangedal oktober 2019
Eikegreinkjuke er rødlistet NT = Nær truet
DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.
Informasjon
Familie
Farge
Størrelse
Hatt
Underside
Sporer
Stilk
Kjøtt
Voksested
 
Foto Tove Hafnor Dahl Foto Tove Hafnor Dahl Foto Tove Hafnor Dahl