Home

Eikeildkjuke

Phellinus robustus
 

Foto Tove Hafnor Dahl TE Hellestveit Bamble august 2009

Foto Kåre Homble TE Hellestveit Bamble august 2009  
DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.

I

Familie Hymenochaetaceae - Broddsoppfamilien
Farge  
Størrelse  
Hatt  
Underside  
Sporer  
Stilk
Kjøtt  
Voksested  
Tid