Home

Fiolkjuke

  Trichaptum abietinum
 
Foto Kristin Vigander Isi 6.mai 2006 Foto Kristin Vigander Dammane oktober 2007 Foto Kristin Vigander Isi 6.mai 2006
  DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.
 


Familie Steccherinaceae
Farge Lysegrå, fiolblå kant
Størrelse Konsoll 2-4 cm x 2 cm, 2-3 cm høy
Overside Filtet, konsentriske figurer, ofte grønnfarget av alger. Fiolblå kant som vanligvis er bølget og fliket.
Underside Opptil 5 mm tykt rørlag, først purpurfarget, senere rødlig brunt.
Sporer Hvite
Stilk  
Kjøtt Seigt lysebrunt til purpur
Voksested Voksemåte i rekker, gjerne taklagt
Tid Hele året
   
 
Foto Kristin Vigander Såstein mai 2006. Denne er grønnfarget av alger.
Bestemt av Kåre Homble
  Foto Kristin Vigander Dammane oktober 2007