Home

Furustokkjuke

  Phellinus pini
 
Foto Tove Hafnor Dahl Foto Tove Hafnor Dahl Foto Tove Hafnor Dahl
  DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.
 
Familie  
Farge Hos unge eksemplarer brun med gulaktig kant. Hos eldre eksemplarer gråsvart
Størrelse 5-20 cm bred, 3-10 cm tykk ved basis
Hatt Fruktlegemene er treharde, konsollignende eller hovformet. Unge eksemplarer har filthåret overflate. Eldre eksemplarer er glatt, sonet av konsentriske rifler, oppsprukket og ofte kledd med lav.
Underside Porelaget er først gult, senere rustbrunt til gråbrunt.
Sporer  
Stilk  
Kjøtt  
Voksested Flerårig. Vokser ofte høyt over bakken på meget gamle furutrær. Den er sjelden her i landet, og gir ringråte i kjerneveden.
Tid