Home

Glatt melkekjuke

  Tyromyces chioneus
 
Foto Kristin Vigander Håøya sept 2006
Bestemt av Tove H. Dahl og Kåre Homble
Foto Kristin Vigander Håøya sept 2006
Bestemt av Tove H. Dahl og Kåre Homble
Foto Kristin Vigander Håøya sept 2006
Bestemt av Tove H. Dahl og Kåre Homble
  DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.
  Uspiselig
  Informasjon
Familie Poriales - Coriolaceae
 
 
Foto Kristin Vigander VE Skravestad, Stokke oktober 2010
Mikroskopert av Leif Ryvarden

Foto Kristin Vigander VE Skravestad, Stokke oktober 2010
Mikroskopert av Leif Ryvarden

 
 
Glatt melkekjuke angrepet av Hypomyces aurantius. Foto KV, Semsvann okt. 2006
Bestemt av Leif Ryvarden
Glatt melkekjuke angrepet av Hypomyces aurantius. Foto KV, Semsvann okt. 2006
Bestemt av Leif Ryvarden
Glatt melkekjuke angrepet av Hypomyces aurantius. Foto KV, Semsvann okt. 2006
Bestemt av Leif Ryvarden