Home

Grangråkjuke

Boletopsis leucomelaena
Foto Kristin Vigander Løkkeåsen sept 2010
Bestemt av Tove H. Dahl
Foto Kristin Vigander Løkkeåsen sept 2010
Bestemt av Tove H. Dahl
Foto Kristin Vigander Løkkeåsen sept 2010
Bestemt av Tove H. Dahl
DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.
Familie Thelephorales - Bankeraceae
Farge Matt røkgrå til svart
Størrelse 5-15 cm
Hatt hatten er ofte rynket eller oppsprukket.
Underside Porelag hvitt-gråhvitt, blir med tiden grått ved berøring. Porene har vide munninger, og er nedløpende på stilken
Sporer  
Stilk
Kjøtt
Voksested I granskog med sandjord. Sjelden
Tid Høst
Andre som ligner
Foto Kristin Vigander Løkkeåsen sept 2010 Foto Kristin Vigander BU Ringerike Putten september 2013 Foto Kristin Vigander BU Ringerike Putten september 2013