Home

Granrotkjuke

  Heterobasidion parviporum


Foto Kristin Vigander ØF Brattås naturreservat okt 2014 (Kjuketreff Halden)
Foto Kristin Vigander ØF Brattås naturreservat okt 2014 (Kjuketreff Halden) Foto Kristin Vigander ØF Brattås naturreservat okt 2014 (Kjuketreff Halden)
  DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.
 

Uspiselig

Familie  
Farge  
Størrelse  
Hatt  
Underside  
Sporer  
Stilk  
Kjøtt  
Voksested  
Tid