Home

Granrustkjuke

Phellinus ferrugineofuscus

Foto Kristin Vigander AK Skotjernhøgda (kjuketreff) oktober 2015

Foto Kristin Vigander AK Skotjernhøgda (kjuketreff) oktober 2015Foto Kristin Vigander AK Skotjernhøgda (kjuketreff) oktober 2015
DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.
Familie Hymenochaetales - Broddsoppfamilien
Farge 
Størrelse 
Fruktlegemer 
Voksested 
Tid