Home

Hvit rynkesopp

  Plicatura nivea
Foto Norman Hagen Undrumsdal
Bestemt av Kåre Homble
Foto Norman Hagen Undrumsdal
Bestemt av Kåre Homble
Foto Kristin Vigander Lysakerelva desember 2010
  DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.
 

Hvit rynkesopp er uspiselig

Farge  
Størrelse  
Hatt  
Underside  
Sporer  
Stilk  
Fot  
Voksested  
Tid  
Andre som ligner