Home

Hvitkjuke

Antrodia albida


Foto Kristin Vigander AK Ramsåsen (kjuketreff) mai 2014 Foto Kristin Vigander AK Ramsåsen (kjuketreff) mai 2014 Foto Kristin Vigander AK Ramsåsen (kjuketreff) mai 2014
DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.
Uspiselig
Familie Meripilaceae
Farge
Størrelse  
Hatt  
Underside  
Sporer
Stilk
Kjøtt  
Voksested