Home

Ildkjuke

Phellinus igniarius
Willow bracket
Foto Kristin Vigander Knutehytta juni 06
Bestemt av Kåre Homble
Foto Kristin Vigander Knutehytta juni 06
Bestemt av Kåre Homble
Foto Kristin Vigander Knutehytta juni 06
Bestemt av Kåre Homble
DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.
Ildkjuke er uspiselig
Familie Hymenochaetaceae - Broddsoppfamilien
Farge Grå til nesten svart
Størrelse 10-40 cm * 10-20 cm
Hatt Hovformet, hard som ved. Kan vokse på levende trær i mange år.
Underside Rørene er rustbrune. Nye rør, 1-5 mm lange, vokser videre på tidligere års rørlag. Delvis skjult i hymeniet har den setae (tykkveggete brodder), som er typisk for familien. 5-6 porer pr mm
Sporer Hvite
Stilk
Kjøtt Hardt
Voksested Parasittisk på flere løvtrær, som bjørk, pil og epletre. Danner hvitråte. Vanlig i hele landet
Tid Hele året
    Foto Kristin Vigander Hurdal oktober 2015