Home

Kanelkjuke

  Hapalopilus rutilans

 

 

Foto Kristin Vigander på eikelåg TE september 2011
Bestemt av Leif Ryvarden
Foto Kristin Vigander på eikelåg TE september 2011
Bestemt av Leif Ryvarden
Foto Kristin Vigander på eikelåg TE september 2011
Bestemt av Leif Ryvarden
DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.

Informasjon
Informasjon

Familie Poriales - hapalopilaceae
Farge gulbrune-teglfargete,
Størrelse 3-7 cm brede, 2-3 cm tykke
Hatt matt overside.
Underside Kantete porer.
Sporer  
Stilk
Kjøtt Lett og porøst
Voksested Døde stammer av løvtrær, helst rogn, hassel og bjørk
Tid Fra høst til vår. Vanlig