Home

Klengekjuke

  Skeletocutis brevispora

Foto Kristin Vigander ØF (Halden) oktober 2014 Foto Kristin Vigander ØF (Halden) oktober 2014 Foto Kristin Vigander ØF (Halden) oktober 2014
DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.

Rødlistet: VU (Sårbar)

Familie Polyporaceae
Farge  
Størrelse  
Hatt  
Underside  
Sporer  
Stilk
Kjøtt  
Voksested
Tid